TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

1- GENERALS:

Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya per www.lorangetteshop.com propietat de Vinoteca Mol Agut SCP, amb C.I.F. Nombre J55652432, d'ara endavant lorangetteshop.com, amb destinació a persones físiques.

Tot comanda feta a lorangetteshop.com implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l'acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de lorangetteshop.com vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l'acceptació de les presents condicions implicarà l'aplicació d'aquestes a la comanda a què es refereixen, així com a tot comanda posterior, amb excepció d'aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per lorangetteshop.com El fet que lorangetteshop.com no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l'execució de les condicions, així com tots els actes que es siguin conseqüència d'elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d'ordre públic contràries a això.

2- PREUS:

Els preus publicats en lorangetteshop.com són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l'IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d'IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda a lorangetteshop.com

Les ofertes sobre productes de venda a lorangetteshop.com es mostraran a l'apartat "Ofertes" o s'indicarà a la fitxa del producte i, si no s'indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

3- DIFERENTS MANERES DE PAGAMENT:

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi en lorangetteshop.com mitjançant:
-Transferència Bancària.
-Targeta Bancària (pròximament).

4- PRODUCTE:

Les ofertes presentades per lorangetteshop.com són vàlides dins del límit de les existències disponibles. lorangetteshop.com es reserva el dret de modificar l'assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.
Les fotografies i grafismes proposats a la venda només són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor lorangetteshop.com El text descriptiu és vinculant a l'hora de realitzar la seva compra.
No es vendrà alcohol a menors de 18 anys.

5- ENVIAMENTS I LLIURAMENT:

Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l'adreça indicada a la comanda.

Per defecte, les factures s'enviaran a l'adreça electrònica indicada pel client en l'hora de la seva alta en lorangetteshop.com Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes d'enviament a domicili, amb empresa de transport, però si es lliuraran les comandes efectuades a la botiga física i que haurà de recollir la persona que realitzi la compra a fi de no crear confusió en el lliurament.

* Per al lliurament en botiga física, consulta l'horari en informació sobre la botiga o al apartat, sobre nosaltres. No obstant la seva demora no implicarà ni anul • lació de la comanda ni indemnització. Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament.

En el cas que l'embalatge o caixa estigui humit, no accepti el lliurament i posi-se en contacte amb nosaltres el més aviat possible per a gestionar la incidència.

El cost del transport serà l'indicat en les taules de transport, i pes, a la província de Tarragona, Catalunya i Península espanyola per a qualsevol comanda. Lliuraments es realitzen 48 a 72hr (Sempre que hi hagi algú per recollir el paquet).

(Excepte caps de setmana i festius)
 

ASM envía su pedido a su domicilio. Tarragona

Catalunya

Península

De 1 a 6 u

6.1

6,65

7,95

De 7 a 12 u

6,65

10.93

11.85

De 13 a 18 u

8.35

13.60

15.80

De 19 a 24 u

11.25

16.9

20.45

 

 

 

 

 

 


(?) Càlcul del pes d'ampolles
El nombre d'ampolles és aproximat ja que aquestes van directament lligades al seu pes, a causa que ampolles de diferents productes no pesen el mateix. Per optimitzar el transport nostre sistema diferència entre una ampolla de cava i una altra de vi, ampolles magnum o d'altres mesures.

Pesos aproximats d'algunes ampolles estàndard:

Ampolla de 75 cl Vi: 1,5 kg
Ampolla de 75 cl Cava: 1,7 kg
Ampolla de 100cl Vermut: 1.7Kg
Ampolla de 150cl vermut: 2.1Kg
Magnum de 150 cl .: 3 kg

El lliurament en botiga física L'Orangette (Reus) es realitzaran: les comandes realitzades al matí es lliuraran a la tarda i els realitzats a la tarda es lliuraran al matí següent prèvia confirmació i pagament de la compra. No obstant es recomana indicar l'hora i / o dia en l'apartat de, deixar un missatge, per facilitar el lliurament del mateix.

S'adverteix que per motius aliens a lorangetteshop.com la comanda pot no estigui preparat al moment de recollir-lo, no obstant això lorangetteshop.com es compromet a preparar al moment perquè la lliuri immediatament.

6- Polítiques de devolucions i anul • lacions

6-1 DEVOLUCIÓ DE MERCADERIA:

La nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat en lorangetteshop.com en el termini de 14 dies naturals des de la data de recepció, excepte aquells articles que per la seva naturalesa puguin caducar dins el mateix temps de devolució . En un termini màxim de 5 dies de la recepció de la devolució, lorangetteshop.com es compromet al seu reemborsament.

Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar trucant al 977341881 o enviant un mail a orangettereus@gmail.com sol·licitant la devolució. En aquest moment des lorangetteshop.com enviarem a un missatger a casa a recollir la comanda. Un cop ho recepcionemos i comprovem que esta tot correcte farem la devolució dels seus diners immediatament.

En tots els casos de devolució, lorangetteshop.com no es farà càrrec de les despeses d'enviament i devolució.
Pot desistir de la seva comanda en qualsevol moment trucant al 977341881 o enviant un mail orangettereus@gmail.com

7-Procediment de contractació.

El procediment de contractació podrà ser realitzat en l'idioma català i castellà. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma serà indicat abans d'iniciar el procediment de contractació.
L'usuari per poder accedir als serveis oferts per lorangetteshop.com, s'haurà de donar d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

El client seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar lorangetteshop.com la seva voluntat d'eliminar aquest compte d'usuari, la pèrdua o robatori de les dades associades a la mateixa o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que lorangetteshop.com procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com fi, el confondre a altres per identificar aquest com a membre lorangetteshop.com, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei oa les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l'art. 27 de la Llei34 / 2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Elegir i afegir a la cistella els productes que es vulguin adquirir.
2. Identificar-se amb el seu usuari i contrasenya.
3. Indicar les adreces de lliurament i facturació.
4. Acceptar les condicions generals de venda i triar el mètode d'enviament.
5. Confirmació de pagament i de la comanda per l'usuari.
6. Confirmació de la correcta realització de la comanda.

En tot cas la plataforma de contractació lorangetteshop.com informarà a l'usuari via correu electrònic, un cop finalitzat el procediment de compra, respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte / s adquirits.

Si té algun dubte al respecte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte, del número de telèfon 977341881 o mitjançant el correu electrònic orangettereus@gmail.com

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'usuari és Vinoteca Mol Agut SCP, amb domicili fiscal c / d'en Vilar 2, 43201 Reus i amb telèfon d'atenció al client 977.341.881 NIF J55652432, i d'una altra, el usuari, registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a lorangetteshop.com

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web lorangetteshop.com es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre lorangetteshop.com i l'usuari que s'inicia en el moment en què aquest accepta, marcant la casella corresponent, durant el procés de compra en línia.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament dels productes mostrats en aquest web, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat en el mateix.